Wil je hier komen wonen?

Inschrijven als aspirant lid

Wil je in Het Groene Dak komen wonen?

Het is mogelijk om aspirant lid te worden van de Vereniging Het Groene Dak. Je komt dan op een wachtlijst.

Een vrijgekomen woning wordt eerst intern aan de zittende bewoners van het Groene Dak aangeboden. Daarna zijn de aspirant-leden aan de beurt, waarbij toewijzing voor ieder type woning anders gaat:

  • Koopwoning (appartement of eensgezins): De verkoper neemt contact op met de aspirant leden die hiervoor ingeschreven staan.
    Aspirant leden nemen daarop zelf contact op met de verkoper.
  • Huurwoning (appartement of eensgezins): De huurgroep neemt contact op met de langst ingeschreven aspirant leden.
    Zowel motivatie als inschrijfduur zijn belangrijk bij de toewijzing.
  • Huurwoning (in een cluster): De aspirant leden die ingeschreven staan voor het betreffende type woning worden doorgegeven aan de bewoners van het cluster. Zij bepalen gezamenlijk wie ze het meest geschikt vinden als nieuwe bewoner.

Let op: Er komen per jaar slechts 2 à 3 woningen vrij voor koop of huur. Er zijn veel mensen ingeschreven als aspirant lid, per type woning meer dan 30 gegadigden. Het Groene Dak wijst volgens bovenstaande regels toe. Heb je urgent een woning nodig, dan verwijzen we je naar woningnet en de reguliere woningcorporaties.

 

 

Klik hier om je in te schrijven als aspirant lid.