Het Groene Dak

Het Groene Dak bestaat sinds 1993 en is het eerste ecologische woonproject in Utrecht. Er zijn 66 woningen en een grote gemeenschappelijke binnentuin, met als middelpunt het tuinhuis voor bewonersfeesten en bijeenkomsten.

 

Zowel het ecologische als het sociale aspect vinden we belangrijk.

 

Het ecologische aspect ligt er onder andere in dat we verantwoord willen omgaan met energie, water, materialen en afval. In de tuin is er zoveel mogelijk biodiversiteit.

 

Het sociale aspect ligt onder andere in de diversiteit van leefvormen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen, woningen voor grotere en kleinere gezinnen, woningen voor alleenstaanden en samenwonenden, clusterwoningen met minder en meer gedeelde ruimtes. Er is geen uiterlijk verschil tussen koop- en huurwoningen, en de huurwoningen vallen in principe onder sociale huur. Onze visie daarachter is dat iedereen ecologisch moet kunnen wonen.

Kindvriendelijk

De Groene Dak tuinhuis

Voor kinderen is Het Groene Dak een ideale plek om op te groeien. Ze kunnen in de binnentuin veilig en vrij spelen, auto's kunnen daar niet komen. Er zijn klimtoestellen, schommels, een grote zandbak en een tafeltennistafel.

Biologisch winkelen

In één van de groepswoningen is een winkeltje, De Citroenvlinder. Bewoners verkopen daar houdbare veganistische en biologische producten (bv. granen, broodbeleg, wasmiddelen) net boven de kostprijs. De opbrengst gaat naar goede doelen.

 

De Citroenvlinder: Simon Bolivarstraat 87-95.

Open: dinsdag en donderdag 17.00-19.00 uur.


Natuurlijke materialen

Tijdens de bouw is milieuvriendelijk materiaal gebruikt. Zo zijn de muren van kalkzandsteen en het houtwerk is geverfd met milieuvriendelijke verf.

 

Zonnewarmte wordt optimaal benut door zonneboilers, zonnepanelen en doordat grote ramen op het zuiden zijn geplaatst.

 

De woningen hebben waterbesparende voorzieningen en in een aantal woningen zijn de toiletten aangesloten op een regenwateropvangsysteem.

Werkgroepen

Het Groene Dak bestaat dankzij de vrijwillige inzet van de bewoners. Aan de basis van het project staan de werkgroepen.

 

Er is een tuingroep, een beheergroep, een bargroep, een zorggroep, een krantgroep en een coördinatiegroep.