Als je een huis wilt kopen

Vereniging Het Groene Dak

De koper is automatisch lid van de bewonersvereniging Het Groene Dak. De vereniging kent een bescheiden jaarcontributie van € 7,00 per persoon. De vereniging heeft als doelstelling het ecologisch wonen te bevorderen. De vereniging neemt onder andere besluiten over het beheer van het gemeenschappelijk beheerde gemeenschapshuis en binnenterrein. Zowel kopers als huurders zijn lid van deze vereniging.

Stichting Het Groene Dak Voordorp

De koper is tevens verplicht mee te betalen aan het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals binnentuin en tuinhuis. Dat gaat met een maandelijkse bijdrage aan de beheerstichting Het Groene Dak Voordorp. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal kamers van een woning (variërend van € 17,95 per maand voor een 3-kamer woning tot € 32,35 per maand voor een 5-kamer woning).

De kopers dienen zich te houden aan de bepalingen van de stichting, zoals toegestane verfsoorten en kleuren, maar ook het gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.

Kettingbeding

De koopwoningen in het Groene Dak worden verkocht onder bepaalde voorwaarden vastgelegd in een kettingbeding. Dat is een bepaling in het koopcontract die overgaat op nieuwe eigenaren.

Gebruik gezamenlijke voorzieningen

Bewoners mogen gebruik maken van het gemeenschapshuis en het binnenterrein voor eigen gebruik. Uitgesloten zijn hierbij commerciële doeleinden.

Gezamenlijk onderhoud

In Het Groene Dak wordt het onderhoud van het gemeenschapshuis en het binnenterrein zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd, om de kosten van de contributie zo laag mogelijk te houden en de sociale interacties te bevorderen. Van alle bewoners wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan deze inspanningen.


 

Verkoop

 

Bij verkoop dient het huis eerst aangeboden te worden aan zittende bewoners en aspirantleden van de vereniging Het Groene Dak.