Werkgroepen in het Groene Dak

De contacten binnen het Groene Dak zijn voor een deel nog via persoonlijke mailboxen bereikbaar, maar sinds juni 2018 krijgen een aantal functies en rollen een mailbox op het domein van het Groene Dak. Mede vanwege de vakantieperiode neemt deze overgang iets meer tijd in beslag. Zo loopt de verhuur van het tuinhuis via groenedak.nl.

Tuingroep


De tuingroep regelt de maandelijkse tuindagen en overlegt met ecologisch hovenier Rob van der Steen wat er moet gebeuren in de tuin.

 

Op de tuindagen werken bewoners onder begeleiding van Rob in de tuin. Rob is lid van de Wilde Weelde.

Zorggroep

Iedere bewoner die acuut of chronisch hulp nodig heeft kan een beroep doen op de zorggroep. De zorggroep heeft onder de bewoners van Het Groene Dak geïnventariseerd wie welke hulp wil/kan bieden, bijvoorbeeld een autoritje naar het ziekenhuis, boodschappen doen of een praatje maken. Neem contact op met de Zorggroep middels dit contactformulier.

Krantgroep

Bewoners sturen hun stukjes voor de interne krant ‘t Groeiend Dak op naar de krantgroep. Die zet de krant in elkaar, kopieert en verspreidt hem. Vaste rubrieken zijn het verslag van de ledenvergadering, een stukje waarin een nieuwe bewoner zichzelf voorstelt, een interview met een kind en een voorbereidingsstuk voor de komende ledenvergadering. Verder schrijven bewoners over onderwerpen die spelen in Het Groene Dak en delen nieuwtjes. Alle leden en aspirantleden ontvangen de krant. Heb je een stukje of wetenswaardigheid voor in de krant? Neem dan contact op met de redactie via dit contactformulier.

Coördinatiegroep (Kogro)

De coördinatiegroep, de kogro, is het dagelijks bestuur van de vereniging. Ze bereidt de ledenvergaderingen voor. De vergaderingen van de kogro zijn toegankelijk voor alle bewoners en iedereen ontvangt een verslag.

Introductiegroep

 

De introductiegroep bezoekt nieuwe bewoners om kennis te maken en allerlei informatie uit te wisselen. Bewoners krijgen daarbij een mooie map met wetenswaardigheden over Het Groene Dak.

Beheergroep

De beheergroep beheert het tuinhuis. Ze zorgt dat het gebruik ervan goed verloopt en houdt de faciliteiten in de gaten. Middels een agenda in het tuinhuis kan iedere bewoner zijn of haar activiteiten inplannen. Ook wordt het tuinhuis onderverhuurd aan derden. Voor een evenwichtig en eerlijk gebruik zijn regels opgesteld. Voor vragen kun je terecht op dit contactformulier.

Bargroep

Iedere vrijdag is er voor bewoners café in het tuinhuis. Soms wordt dat gecombineerd met een avond over een thema of een activiteit. De bargroep verzorgt de catering en de financiën.

Huurgroep

De huurgroep overlegt met woningbouwvereniging Portaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan over huurverhoging, een betere afhandeling van klachten en het ecologisch onderhoud van de woningen.

Techniekgroep

Deze zorgt voor de technische voorzieningen, zoals speeltuin, afwatering en hekken.

Duurzaamheidsgroep

Werkt ideeën uit voor verdere verduurzaming van onze woningen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging en het bestuur van de stichting worden gevormd door dezelfde personen, die gekozen worden in de ledenvergadering van de vereniging. Op deze manier hebben alle bewoners medezeggenschap over het beleid van zowel vereniging als stichting.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter zit de ledenvergadering voor en wordt vierjaarlijks herkozen. De secretaris maakt verslagen. De penningmeester houdt de financiën bij en maakt jaarlijks een overzicht, wat hij ter goedkeuring voorlegt in de ledenvergadering.